CHÀO MỪNG QUÍ VỊ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS TT BATƠ-QUẢNG NGÃI Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. BAN QUẢN TRỊ WEBSITE

BAN CHẤP HÀNH CĐCS TRƯỜNG THCS TT NHIỆM KỲ 2012-2014

1. Đồng chí Mai Xuân Dung - CTCĐ 2. Đồng chí Ngô Tân Nam - UV BCH 3. Đồng chí Lê Thị Tuyết Lệ - UV -BCH ...

TỔ CHUYÊN MÔN

TỔ TỰ NHIÊN : TỔ TRƯỞNG : NGUYỄN THỊ BÉ SING NGÀY 15/9/1962 VÀO NGÀNH 1/9/1983 CM TOÁN TỔ PHÓ ; TRẦN VĂN HOÀNG SING NGÀY 27/11/1977 VÀO NGÀNH 1/9/2001 CM LÝ - CN TỔ XÃ HỘI - TỔ TRƯỞNG : TRẦN THI KIM PHƯỢNG SING NGÀY 12/9/1978 VÀO NGÀNH 2001 CM ĐỊA SINH TỔ PHÓ : HUỲNH THỊ QUỲNH NGA-SINH NGÀY 8/6/1978 VÀO NGÀNH 5/9/1999 CM VĂN ...

ĐOÀN THANH NIÊN

NGÔ THANH THẢO- SINH NGÀY 25/12/1982 VÀO NGÀNH 11/2004 CM SINH - KTNN...

BAN CH CÔNG ĐOÀN

NGUYỄN VĂN THÂN : CTCĐ SING NGÀY 6/5/1980 CM: VĂN-GDCD - VÀO NGÀNH 2002 MAI XUÂN DUNG HUỲNH THỊ HẠ QUYÊN ...

BAN GIÁM HIỆU

- HIÊU TRƯỞNG : CAO VĂN CHÍNH SINH NGÀY 7/7/1958 - NĂM VÀO NGÀNH 20/10/1979 - CHUYÊN MÔN HÓA SINH - PHÓ HT : LÊ ĐỨC THỚI SINH NGÀY 17/4/1963 - VÀO NGÀNH 20/9/1984 CHUYÊN MÔN SINH-KTNN ...

WEBSITE GIÁO VIÊN