CHÀO MỪNG QUÍ VỊ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS TT BATƠ-QUẢNG NGÃI Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. BAN QUẢN TRỊ WEBSITE

Một số thành tích 2010-2011

- Việc triển khai chương trình hành động thực hiện: Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nhà trường chưa đăng ký xây dựng trường chuẩn, đang từng bước xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 2010 – 2015. - Kết quả thực hiện phân cấp quản lý giáo dục giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với các trường: nhà trường thực hiện tốt việc quản lý tài chính, thu chi đúng quy định, tạo nhiều điều kiện cho nhà trường phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ...

WEBSITE GIÁO VIÊN