CHÀO MỪNG QUÍ VỊ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS TT BATƠ-QUẢNG NGÃI Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. BAN QUẢN TRỊ WEBSITE

BAN CHẤP HÀNH CĐCS TRƯỜNG THCS TT NHIỆM KỲ 2012-2014

1. Đồng chí Mai Xuân Dung - CTCĐ 2. Đồng chí Ngô Tân Nam - UV BCH 3. Đồng chí Lê Thị Tuyết Lệ - UV -BCH ...

BAN CH CÔNG ĐOÀN

NGUYỄN VĂN THÂN : CTCĐ SING NGÀY 6/5/1980 CM: VĂN-GDCD - VÀO NGÀNH 2002 MAI XUÂN DUNG HUỲNH THỊ HẠ QUYÊN ...

WEBSITE GIÁO VIÊN