CHÀO MỪNG QUÍ VỊ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS TT BATƠ-QUẢNG NGÃI Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. BAN QUẢN TRỊ WEBSITE

TỔ CHUYÊN MÔN

TỔ TỰ NHIÊN : TỔ TRƯỞNG : NGUYỄN THỊ BÉ SING NGÀY 15/9/1962 VÀO NGÀNH 1/9/1983 CM TOÁN TỔ PHÓ ; TRẦN VĂN HOÀNG SING NGÀY 27/11/1977 VÀO NGÀNH 1/9/2001 CM LÝ - CN TỔ XÃ HỘI - TỔ TRƯỞNG : TRẦN THI KIM PHƯỢNG SING NGÀY 12/9/1978 VÀO NGÀNH 2001 CM ĐỊA SINH TỔ PHÓ : HUỲNH THỊ QUỲNH NGA-SINH NGÀY 8/6/1978 VÀO NGÀNH 5/9/1999 CM VĂN ...

WEBSITE GIÁO VIÊN