CHÀO MỪNG QUÍ VỊ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS TT BATƠ-QUẢNG NGÃI Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. BAN QUẢN TRỊ WEBSITE

QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ CĐCS TRƯỜNG THCS TT BA TƠ

CÔNG ĐOÀN GD BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TR. THCS TT BA TƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 04/QĐ-CĐCS ...

QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y BAN TTND TRƯỜNG THCS TT BA TƠ NHIỆM KỲ 2014-2016

CÔNG ĐOÀN GD BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TR. THCS TT BA TƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 03/QĐ-CĐCS ...

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CĐCS TRƯỜNG THCS TT BA TƠ NHIỆM KỲ 2014-2019

Ngày 25/9/2014, CĐCS trường THCS TT Ba Tơ đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019. Qua Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí vào BCH CĐCS: 1. Đồng chí Mai Xuân Dung - Chủ tịch CĐCS 2. Đồng chí Lê Thị Tuyết Lệ - UVBCH CĐCS 3. Đồng chí Trần Văn Hoàng - UVBCH CĐCS...

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM TẶNG BK NH 2012-2013

CÔNG ĐOÀN GD BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TR. THCS TT BA TƠ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số: 03/BCTT – CĐCS ...

QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BCH CĐCS VỚI BGH NĂM HỌC 2013-2014

CÔNG ĐOÀN GD BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TR.THCS TT BA TƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01/QCPH-BCHCĐ&BGH ...

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TĐ-KT CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2013-2014

CÔNG ĐOÀN GD&ĐT BA TƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TRƯỜNG THCS TT BA TƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ba Tơ, ngày 3 tháng 10 năm 2013 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA-KHEN THƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2013-2014 TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Danh hiệu Cấp khen Ghi chú Đoàn viên Xuất sắc CĐGD LĐLĐ huyện LĐLĐ tỉnh CĐGD Việt Nam ...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HÀNG THÁNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2013-2014

CÔNG ĐOÀN GD BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TR.THCS TT BA TƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 04/KH-CĐCS ...

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CĐCS TRƯỜNG THCS TT BA TƠ NĂM 2013

CÔNG ĐOÀN GD HUYỆN BA TƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TRƯỜNG THCS TT BA TƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc...

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN TINH ĐẾN NGÀY 30/9/2013

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN BA TƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TRƯỜNG THCS TT BA TƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Thông báo phân công nhiệm vụ BCH CĐCS trường THCS TT Ba Tơ, nhiệm kì 2012-2014

CÔNG ĐOÀN GD BA TƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA BA TƠ CĐCS TR.THCS TT BA TƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /TB-CĐCS ...

Thông tin về chế độ, quyền lợi của ĐV, VCLĐ khi công tác

CÔNG ĐOÀN GD BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TR. THCS TT BA TƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ba Tơ, ngày 15 tháng 12 năm 2012 THÔNG TIN VỀ CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG CHO ĐOÀN VIÊN, VCLĐ Để giúp CB,GV,NV...

Quyết định chỉ định Kế toán Công đoàn mới năm học 2012-2013

CÔNG ĐOÀN GD BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TR. THCS TT BA TƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /QĐ-CĐCS ...

Quyết định công nhận Ban TTND nhiệm kì 2012-2014

CÔNG ĐOÀN GD BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TR. THCS TT BA TƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: / QĐ-CĐCS ...

Kế hoạch tổ chức ngày 20/10/2012

CÔNG ĐOÀN GD BA TƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TR. THCS TT BA TƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 04 /KH-CĐCS ...

Mẫu phiếu thăm hỏi đoàn viên

CÔNG ĐOÀN GD&ĐT BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TR. THCS TT BA TƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU THĂM HỎI ĐOÀN VIÊN Họ và tên người đi thăm hỏi......................................................................................... Họ và tên người được đi thăm hỏi................................................................................ Nội dung...

Tham luận Tổng kết Công đoàn ngành GD năm học 2011-2012

CÔNG ĐOÀN GD BA TƠ CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TR. THCS TT BA TƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ba Tơ, ngày 28 tháng 09 năm 2012 BÁO CÁO THAM LUẬN “CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG...

Kế hoạch công tác tháng 12 Công đoàn năm học 2012-2013

CÔNG ĐOÀN GD BA TƠ CĐCS TR. THCS TT BA TƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ba Tơ, ngày 1 tháng 12 năm 2012 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2012 I- Công tác tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống: - 100% ĐV, VCLĐ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, yên tâm công tác. Giữ vững phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sáng, giản dị, lành mạnh; chấp hành...

Kế hoạch công tác tháng 11 Công đoàn năm học 2012-2013

CÔNG ĐOÀN GD BA TƠ CĐCS TR. THCS TT BA TƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ba Tơ, ngày 1 tháng 11 năm 2012 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2012 I- Công tác tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống: - 100% ĐV, VCLĐ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, yên tâm công tác. Giữ vững phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sáng, giản dị, lành mạnh; chấp hành...

WEBSITE GIÁO VIÊN