CHÀO MỪNG QUÍ VỊ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS TT BATƠ-QUẢNG NGÃI Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. BAN QUẢN TRỊ WEBSITE

Photo
Họ và tên Đỗ Thanh Vũ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thanhvukaka2014
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Ba Tơ
Quận/huyện Huyện Ba Tơ
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 47 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Đức Lý
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ducly1981
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Ba Tơ
Quận/huyện Huyện Ba Tơ
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 15974 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Liên Đội
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/liendoithcsttbato
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Ba Tơ
Quận/huyện Huyện Ba Tơ
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 23 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Đức Lý
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Ba Tơ
Quận/huyện Huyện Ba Tơ
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 540 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Văn Quý
Giới tính Nam
Website https://tranvanquy_bato.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Ba Tơ
Quận/huyện Huyện Ba Tơ
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Điểm số 143862 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Ngô Thanh Thảo
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Ba Tơ
Quận/huyện Huyện Ba Tơ
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
Điểm số 43 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Thân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Ba Tơ
Quận/huyện Huyện Ba Tơ
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Điểm số 46043 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Mai Xuân Dung
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Ba Tơ
Quận/huyện Huyện Ba Tơ
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 7306 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Văn Hoàng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Ba Tơ
Quận/huyện Huyện Ba Tơ
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên PGS. Lê Ngọc Toàn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Ba Tơ
Quận/huyện Huyện Ba Tơ
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Văn Hoàng
Giới tính Nam
Website https://hoangkhoi38.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Ba Tơ
Quận/huyện Huyện Ba Tơ
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Điểm số 19319 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Tấn Nam
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Ba Tơ
Quận/huyện Huyện Ba Tơ
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Toán học
Điểm số 1100 (xem chi tiết)

WEBSITE GIÁO VIÊN